آدرس: تهران، خیابان شهید تیموری، مترو شریف، خیابان حبیب زادگان، پلاک 69، مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف، طبقه دوم، واحد24
کد پستی: 1459996599
☏ تلفن های شرکت:
021-66020690
021-66020691
021-66054177
021-66037924
نمابر: 89775195-021
پست الکترونیکی: info@sinaweb.net