سامانه فروش انلاین کتاب

سامانه فروش انلاین کتاب1398-6-13 08:12:16 +00:00

معرفی سامانه مدیریت نشر آثار علمی

سامانه مدیریت نشر آثار علمی با هدف کمک به سازمان ها و مراکز نشر دانشگاهی برای تولید و آماده سازی کتاب و انجام فرآیندهای ارزیابی و داوری طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه با تولید کتاب الکترونیکی نقش موثری در کاهش هزینه‌های چاپ و انتشار کتاب خواهد داشت. همچنین با امکان ایجاد کتابهای چند رسانه‌ای زمینه برای ارائه بهتر مطالب علمی فراهم خواهد شد.

چنانچه این سامانه به صورت کامل مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد،

 • وب‌ومتری سازمان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت،

 • کتابها بهتر معرفی خواهد شد،

 • امکان تعامل بیشتر بین نویسنده و خوانندگان کتابها فراهم خواهد شد

 • زمینه مناسب تری برای توسعه فعالیتهای علمی فراهم خواهد شد.

 • فروش کتابها افزایش خواهد یافت.

 • فرآیندهای داوری کتاب سرعت بیشتری خواهد گرفت

این سامانه هم اکنون مورد استفاده تعدادی از دانشگاهای کشور از جمله دانشگاه تهران است. با توجه به کارهای انجام شده هم اکنون امکانات بسیاری در این سامانه ایجاد شده است که برخی به صورت خیلی کلی به این شرح است:

 • امکان ایجاد و ویرایش فراخوان‌

 • امکان اضافه کردن درس توسط مدیر سامانه یا مدیران گروه های تخصصی

 • امکان ارسال فراخوان به تمام اعضای سامانه یا به گروه خاص

 • امکان شرکت در فراخوان توسط اعضای سامانه به صورت فردی یا

 • امکان دریافت آثار علمی به صورت مجزا

 • امکان ارسال به داروی و ارزیابی آثار علمی

 • امکان ارسال به ویراستاری و صفحه آرایی

 • امکان ارسال به ویراستاری علمی

 • امکان نمایش در صفحه اصلی سامانه

 • امکان فروش آنلاین کتابها

تماس با من
CAPTCHA