فرم شرکت در کارگاه آموزشی سیناوب

فرم شرکت در کارگاه آموزشی سیناوب1398-9-6 11:10:37 +00:00

کارگاه آموزشی استانداردسازی و نمایه سازی در اسکوپوس و معرفی سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب

مدرس کارگاه: دکتر احمد سلطانی نژاد( مدیر عامل شرکت شریف پردازشگر دانش)
محل برگزاری : کتابخانه ملی(بزرگراه حقانی غرب به شرق، بعد از مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سالن اندیشگاه)
ساعت برگزاری: چهارشنبه ساعت 10 تا 12

تماس با من
CAPTCHA