خدمات

خدمات1398-4-31 06:01:59 +00:00

خدمات ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار نشریات علمی

 

سیناوب در راستای کمک به نشریات علمی برای یکپارچه سازی تمامی مراحل ارزیابی و داوری مقاله تا انتشار آنلاین و عرضه نسخه چاپی خدمات متناسب را به نشریات علمی ارائه می‌دهد. واحد طراحی و صفحه آرایی سیناوب به تازگی راه اندازی شده است. هم اکنون این امکان در سیناوب وجود دارد تا تمامی خدمات مرتبط با انتشار نشریات علمی در دسترس دانشگاهها و موسسات علمی باشد.

 

سیناوب همچنین اداره امور اجرایی نشریات را بر عهده می‌گیرد و با تعامل موثر و قوی با سردبیر و هیأت تحریریه به بهترین صورت ممکن امور اجرایی نشریه را به سرانجام می‌رساند. برخی فعالیتهای سیناوب در این زمینه به شرح زیر است:

  • ویراستاری ادبیویژه نشریات فارسی
  • معرفی به یکی از شرکتهای همکار برای ویراستاری نیتیو انگلیسی
  • طراحی جلد متناسب با موضوع نشریه
  • طراحی لوگو و تصاویر مورد نیاز برای نشریه
  • صفحه آرایی و تنظیم و کنترل تصاویر و جدولها
  • بررسی رفرنس‌ها با هدف اطمینان از درستی آنها و یافتن دی او آی
  • ایجاد پیوند بین رفرنس با لینک اختصاصی اینترنتی مقالات و منابع مورد استفاده
  • هماهنگی برایچاپ و انتشار نشریات علمی
  • اداره امور نشریات به عنوان مدیریت اجرایی نشریات