سامانه یکپارچه نشر الکترونیک (سیناوب) - مشتریان سیناوب

سیناوب هم اکنون مورد استفاده بسیاری از دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و نشریات و همایش‌های علمی کشور است.

فهرست برخی مشتریان سیناوب به شرح زیر است.

نشریات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

فهرست الفبایی نشریات سیناوب

برخی همایش‌های علمی برگزار شده با سامانه همایش‌های علمی سیناوب